நட்சத்திரங்களுக்கான ஸ்லோகம்

ஆதிசங்கரர் அருளியஆதிசங்கரர் அருளிய 27 நட்சத்திரங்களுக்கான ஸ்லோகம்

====
27 நட்சத்திர பைரவர்
====
சந்திர பலம் உள்ள நாட்கள்
====

Advertisements