துளசி ஸ்லோகம் – Thulasi slokam

கணவன் நலமுடன் வாழ இந்த ஸ்லோகத்தை 
தினமும்  சொன்னால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
துளசி  ஸ்லோகம்  

யன்மூல ஸர்வ தீர்த்தாளி யன் மத்யே ஸர்வ தேவதா|
யதக்ரே ஸர்வ வேதாச்ச துளஸீம் தம் நமாம்யஹம்||
ஓங்கார பூர்விகே தேவி ஸர்வதேவ ஸ்வரூபிணி|
ஸர்வ தேவமயே தேவி சௌமாங்கல்யம் ப்ரயச்சமே||    
Advertisements