பிரச்னோத்தர ரத்தினமாலை

ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிய பிரச்னோத்தர ரத்தினமாலை

1.பகவானே ,கொள்ள வேண்டியது எது ?
குரு சொல்லும் வசனம்

2.தள்ள வேண்டியது எது ?
வீண் செயல்

3.குரு யார் ?
உண்மை அறிஞன் ,தத்துவ ஞானி ,தன்னை அடைந்த மாணவனின் நன்மைக்காக ஓயாமல் பாடுபடுகிறவன் .

4.மிகவும் இனியது எது ?
தருமம்

5.எவன் சுத்தம் உள்ளவன் ?
மனச்சுத்தம் உள்ளவன் .

6.எவன் பண்டிதன் ?
விவேகி .

7.எது நஞ்சு ?
குரு மொழியை அலட்சியம் செய்தல்

8.மனிதர் வேண்டத்தக்கது எது ?
தனக்கும் பிறருக்கும் நன்மை .அதற்கே பிறவி .

9.எதிரி யார் ?
முயற்சி இல்லாச் சோம்பல் .

10.முழுக் குருடன் யார் ?
ஆசை வலைப்பட்டவன் .

11.சூரன் யார் ?
பெண்களிடம் மயங்காத வைராக்கியம் உடையவன் .

12.செவிக்கு அமுதம் எது ?
சாதுவின் உபதேசம் .

13.பெருமை எதனால் ?
எதையும் பிறரிடம் வேண்டாமையினால் .

14.தாழ்வு எது ?
தாழ்ந்தவனிடம் யாசிப்பது .

15.எது வாழ்வு ?
குற்றமின்மை .

16.எது மடமை ?
கற்றும் ,கற்ற வழியில் நில்லாமை .

17.நரகம் எது ?
பிறர் வசம் இருப்பது .

18.செய்யத்தக்கது எது ?
உயிருக்கு இனிமை .

19.அனர்த்தம் விளைவிப்பது எது ?
அகம்பாவம் .

20.சாகும் வரை மனதைக் குடைவது எது ?
மறைவில் செய்த பாவம் .

21.முயற்சி எதன் பால் ?
கல்வி ,ஈகை ,நல்ல மருந்து –இவற்றின் பால் .

22.எதிலிருந்து விலகுவது ?
தீயர் ,பிறர் மனைவி ,பிறர் பொருள் .

23.விருப்புடன் எதைச் செய்வது ?
தீனாரிடம் கருணை ,நல்லவரிடம் நட்பு .

24.உயிரைக்கொடுத்தாலும் திருத்த முடியாதவர் யார் ?
,மூர்க்கர், சந்தேகப்பேர்வழிகள் ,தாமசர் ,நன்றி கெட்டவர் .

25.சாது யார் ?
ஒழுக்கமுள்ளவன் .
தீ நடத்தையுள்ளவன் .

26.உலகை வெல்பவன் யார் ?
உண்மையும் பொறுமையும் கொண்டவன் .

27.உயிர்க்கூட்டம் யாருக்கு வசமாகும் ?
உண்மையை இனிமையாக பேசுபவனுக்கு .

28.குருடன் யார் ?
காரியமில்லாதவன் ,தகாததை செய்பவன் .

29.செவிடன் யார் ?
நல்லுரை கேளாதவன் .

30.ஊமை யார் ?
தக்க காலத்தில் இன்சொல் பேசத்தெரியாதவன் .

31.ஈகை எது ?
கேளாது கொடுத்தல் .

32.நண்பன் யார் ?
தீமை புகாது தடுப்பவன் .

33.கவனமாக வாழ்வது எப்படி ?
இன்சொல் ,ஈகை ,அறிவு ,செருக்கின்மை ,பொறுமை ,சௌகரியம் ,தியாகத்துடன் கூடிய செல்வன் ஆதலே .

34.அறிவுடையார் யாரை வணங்குவர் ?
இயல்பாகவே அடக்கமுடையவரை .

35-உலகம் யாருக்கு வசப்படும் ?
தருமசீலராய் பெரியோர் சொல் கேட்டு நடப்பவரை .

36.விபத்து யாரைத் தீண்டாது ?
அடக்கத்துடன் பெரியோர் சொல் கேட்டு நடப்பவரை .

37.சரஸ்வதி யாரை விரும்புவாள் ?
சுறுசுறுப்பான மூளை ,நீதி நெறி –இரண்டும் உடையவரை .

38.லட்சுமி யாரை விட்டு விலகுவாள் ?
அந்தணர் ,குரு ,தேவர் —இவர்களை தூற்றித் திரிபவரை .

39.கவலை இல்லாதவன் யார் ?
பணிவுள்ள மனைவியும் ,நிலையான செல்வத்தையும் உடையவன் .

40.மனிதர் சம்பாதிக்கத் தக்கவை எவை ?
கல்வி ,செல்வம் ,புகழ் ,புண்ணியம் .

41.எல்லா நல்ல குணங்களையும் அழிப்பது எது ?
கருமித்தனம் .

42.பெரிய தீட்டு எது ?
கடன் தொல்லை .

43.கடவுளுக்கு பிரியமானவர் யார் ?
தானும் மனத்துயர் இன்றிப் பிறர் மனத்தையும் புண் படுத்தாதவர் .

44.நம்பத்தகாதவன் யார் ?
சதா பொய் சொல்லுபவன் .

45.பொய் எப்போது தீதில்லை ?
தருமப் பாதுகாப்பின் போது .

46.உடலெடுத்தவருக்கு எது பாக்கியம் ?
ஆரோக்கியம் .

47.யார் தூய்மையானவன் ?
எவனுடைய மனத்தில் களங்கம் இல்லையோ ,பொறாமை இல்லையோ அவனே தூய்மையானவன் .

48.தாமரை இலையில் தண்ணீர் நிற்காதது போல வாழ்க்கையில் நிலையில்லாமல் இருப்பவை எவை ?
இளமை ,செல்வம் ,ஆயுள் .

49.சாதிக்க வேண்டியது எது ?
என்ன நேர்ந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு எப்போதும் நன்மையே நாம் செய்ய வேண்டும் .

50.துக்கம் இல்லாதவன் யார் /
கோபம் இல்லாதவன் .

51.அந்தணன் உபாசிப்பது எவரை /
காயத்திரி ,சூரியன் ,அக்னி ,சம்பு .

52.இவற்றில் உள்ளது என்ன ?
சுத்த சிவ தத்துவம் .

53.யார் பிரத்தியட்ச தேவதை ?
மாதா .

54.பூஜ்ய குரு யார் ?
தந்தை .

55.சர்வதேவதாத்மா யார் ?
வேதவித்தையும் நல்ல கர்மானுஷ்டானமும் கொண்ட விப்ரன் .

56.எதனால் குலம் அழியும் ?
சாது ஜனங்களை புண்படுத்துவதால் .

57.யார் வாக்கு பலிக்கும் ?
சத்திய ,மௌன ,சம வீலர் வாக்கு.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s