குரு பஜனை பாடல்கள் – Guru Bhajans

குரு பஜனை பாடல்கள்
===========================
சங்கர குரோ, சங்கர குரோ
ஷன்மத ஸ்தாபாக சங்கர குரோ

அபார மஹிமா குருநாத
க்ருபா சாகற குருநாத
தீனா தயாலோ குருநாத
பூர்ணா கிருபாலோ குருநாத

=============================TOP
சச்சிதானந்த குரு சச்சிதானந்த
சச்சிதானந்த குரு சச்சிதானந்த

ஓம்குரு ஜெய குரு சச்சிதானந்த
ஸ்ரீகுரு சிவகுரு சச்சிதானந்த
அபினாவ விதியகுரு சச்சிதானந்த
ஆதி சங்கரகுரு சச்சிதானந்த

காமகோடி ஜகத்குரு சச்சிதானந்த
சந்திரமௌலீஸ்வர சத்குரு சச்சிதானந்த
சிருங்கேரி ஜகத்குரு சச்சிதானந்த
சாராத பீட குரு சச்சிதானந்த

பரம தயாள குரு சச்சிதானந்த
பரமஹம்ச குரு சச்சிதானந்த
நிச்சியமாய் ஹரியை காட்டும் சச்சிதானந்த
ஊச்சியில் வைத்துஆடுவோம் சச்சிதானந்த
====================================TOP

சங்கர குரு ஜெய ஜெய சங்கர குரு
சங்கர பகவத் பாத சங்கர குரு
காலடியில் தோன்றிய குருநாத
உந்தன் காலை பிடித்தோம் குருநாத
குருநாத ஜெய குருநாத
சங்கர பகவத் பாத சங்கர குரு
==================================TOP

Advertisements

One thought on “குரு பஜனை பாடல்கள் – Guru Bhajans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s