முருகன் பஜனை பாடல்கள் -Muruga bhajans

முருகன் பஜனை பாடல்கள்
===============================

சுப்ரமண்யம் சுப்ரமண்யம்
சண்முக நாதா சுப்ரமண்யம்
சுப்ரமண்யம் சுப்ரமண்யம்
சரவண பவனே சுப்ரமண்யம்

சிவ சிவ சிவ சிவ சுப்ரமண்யம்
ஹர ஹர ஹர ஹர சுப்ரமண்யம்
ஹர ஹர ஹர ஹர சுப்ரமண்யம்
சிவ சிவ சிவ சிவ சுப்ரமமண்யம்
===============================TOP

சரவணபவ என்று சொன்னால் ஆறு எழுத்து மந்திரம்
ஆறுமுகம் என்று சொன்னால் ஐந்து எழுத்து மந்திரம்
கந்தன் என்று சொன்னால் நாலு எழுத்து மந்திரம்
முருகா என்று சொன்னால் மூன்று எழுத்து மந்திரம்
வேல் என்று சொன்னால் இரேழுத்து மந்திரம்
ஓம் என்று சொன்னால் ஓரேழுத்து மந்திரம்

ஓம் வேல் முருகா கந்தா
ஆறுமுகா சரவணபவ ஓம்
ஆறுமுகா சரவணபவ ஓம்

============================TOP
சுப்ரமணியம் சுப்ரமணியம்
சண்முக நாத சுப்ரமணியம்

சிவசிவசிவசிவ சுப்ரமணியம்
ஹர ஹர ஹர ஹர சுப்ரமணியம்
சிவசிவ ஹர ஹர சுப்ரமணியம்
ஹர ஹர சிவசிவ சுப்ரமணியம்

சிவ சரவணபவ சுப்ரமணியம்
குரு சரவணபவ சுப்ரமணியம்
சிவசிவ ஹர ஹர சுப்ரமணியம்
ஹர ஹர சிவசிவ சுப்ரமணியம்

================================TOP

வேல் வேல் வேல் வேல் வேல் முருக வேல்
வேல் முருக மால் மறுக வேல் முருக வேல்
வள்ளி மணவாளனே நி வேல் முருக வேல்
புள்ளிமாயில் வாஹனனே வேல் முருக வேல்
பழனிமலை பாலனே னி வேல் முருக வேல்
பாவங்களை போக்குகின்ற வேல் முருக வேல்

================================TOP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s