ஹனுமான் பஜனை பாடல்கள் – Hanuman bhajans

ஹனுமான் பஜனை  பாடல்கள்

பொல்லாத ராவணன் லங்கேஸனை
ஒரு பூழுவாய் மதித்த ஜெய மாருதி

நீலக்கடலை ஒரு நீர்த்தாரை போல்
தாவிக்குதித்த பக்த ஜெய மாருதி

சஞ்சீவியை கோணர்ந்த ஜெய மாருதி
என்றும் சீரஞ்ஜிவீயாய் இருக்கும் ஜெய மாருதி

சீதைக்கு உயிர் கொடுத்த ஜெய மாருதி
சிந்தித்திருக்கும் பக்த ஜெய மாருதி

ராமாராமா தியானம் செய்யும்ஜெய மாருதி
சீதா ராம தூதுவனாக வந்த ஜெய மாருதி

======================================TOP

ஆஞ்சநேயாய வீர அனுமந்த சூரா
வாயு குமார வானர வீர
ஸ்ரீ ராம் ஜெய ராம் ஜெயஜெய ராம்
சீதா ராம் ஜெய் ராதே ஷ்யாம்

======================================TOP

வீர மாருதி கம்பீர மாருதி
தாச மாருதி ராம தாச மாருதி

=======================================TOP

Advertisements

3 thoughts on “ஹனுமான் பஜனை பாடல்கள் – Hanuman bhajans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s